Về Vietnam FIRE

Theo Investopedia, FIRE (Financial Independence/Retire Early) là một phong trào với mục đích đạt được sự tự do về tài chính, cũng như thực hiện việc nghỉ hưu sớm qua các hình thức tiết kiệm cũng như đầu tư. Đây là một phong trào rất được hưởng ứng ở các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ. Phong trào này bắt nguồn từ ý tưởng đến từ quyển sách “Your Money or Your Life” xuất bản năm 1992 bởi 2 tác giả người Mỹ Vicki Robin và Joe Dominguez.

Một số điểm cốt lõi của FIRE có thể tóm gọn như sau:

  • FIRE (Financial Independence/Retire Early) là một phong trào hướng đến sự tự do về mặt tài chính và quá trình nghỉ hưu sớm đạt được qua các hình thức tiết kiệm, cũng như đầu tư.
  • Bằng việc tiết kiệm được khoảng 70% thu nhập hằng năm, những người hưởng ứng phong trào FIRE đặt mục tiêu nghỉ hưu sớm và duy trì các chi phí trong cuộc sống bằng lợi nhuận nhận được từ các khoản đầu tư cũng như lãi suất thu được từ tiền gửi ngân hàng.

Vietnam FIRE ra đời với mục đích truyền bá và chia sẻ những kiến thức về tài chính, các hình thức tiết kiệm theo phong cách FIRE, cũng như các nguyên tắc trong việc đầu tư để giúp cho những thế hệ người Việt trẻ có một cái nhìn bao quát hơn về thị trường tài chính, cũng như đạt được một lối sống cân bằng giữa việc cơm áo gạo tiền và việc tận hưởng cuộc sống.